Skip to content

Til odel og eie?

Tid: lørdag 12 oktober 2024. kl. 12:00 – 12:45.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad.

Lørdag klokka 12 drar vi til gards. Med vestlandske fjell, smale riksveier og tradisjoner i bakspeilet inviterer vi til samtale med to forfattere med odelsrett.

Mange barn kan nok kjenne på foreldrenes forventninger knyttet til yrkesvalg, men for særlig to grupper er disse forventningene mer å regne som plikt. Det gjelder selvsagt de kongelige, men også for den av barna på en gård med odelsrett. Denne mer enn tusen år gamle skikken gir den den eldste retten til å overta gården etter foreldrene, men også et tydelig dilemma. Hva skjer med gården hvis jeg velger å si fra meg denne retten?

I boka Odelsskam forteller odelsjente, journalist og forfatter Maria Lavik om oppveksten på et småbruk med sauesanking, store avstander og bokbuss annenhver torsdag. I boka undersøker hun familiens historie og hvordan den er hektet sammen med historien om en særnorske, over tusen år gamle odelsretten; denne loven som føyer jord og slekt i en nærmest hellig pakt. Hun stiller seg spørsmålet: «I femten generasjonar før meg har mine forfedrar lempa stein og slite med jorda slik at dei som kom etter, skulle få eit betre liv. Skal det ta slutt med meg? For eg bur i byen og har bygd meg eit godt liv der.»

Hovedpersonen i den Østfold-bosatte vestlendingen Erling Westgaard Flotes Utveg er også odelsjente. Johanne går andre året på videregående, vil ut av fjøset og bort fra trange bygda for å studere og oppleve verden, men slites mellom sine egne fremtidsplaner og foreldrenes ønske om at hun skal overta slektsgården.

Du møter:

Maria Lavik (f.1984) er journalist i Vårt Land og forfatter. Hun deler tiden mellom Oslo og småbruket i Eksingedalen. I 2021 gav ut boken Vi, dei fattige som er en samling på åtte fortellinger om barnefattigdom.

Erling Westgaard Flote (f.1983) er lektor i den videregående skolen og forfatter. Han debuterte våren 2024 med ungdomsromanen Utveg på Samlaget.

Øystein Tjentland (f. 1979) er lektor i den videregående skolen og medlem av programkomiteen til Ord i Grenseland. Han har også skrevet ungdomsromanen Utegym i minusgrader (2019).

Vi takker våre gode støttespillere: