Skip to content

Woke – farlig eller frigjørende?

Tid: lørdag 14 oktober 2023. kl. 19:00 – 19:45.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad.

Er det bra å være woke, eller er denne nye årvåkenheten en trussel mot ytringsfriheten og det liberale samfunnet?

Begrepet woke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. Dette burde være vel og bra, men har denne årvåkenheten gått for langt? Redaktør og forfatter, Danby Choi, mener det. Han mener den er en trussel mot sentrale liberale samfunnsprinsipper, og at mange unge ikke lenger tør si hva de mener i frykt for å bli kansellert av aktivister som hevder de kjemper for utsatte minoriteter. Nå har han skrevet boken «Kanseller meg hvis du kan – mitt oppgjør med woke».

Choi møter Eivind Trædal til samtale om fenomenet woke. Trædal er politiker for Miljøpartiet de Grønne, og uredd og frittalende samfunnsdebattant, som med glede kaller seg woke. Han mener vi i dag står overfor langt større farer og trusler.

Alt ligger til rette for en heftig woke-debatt, og vi kan love at her skal ingen bli kansellert!

Samtalen ledes av Henriette Westgaard Flote.

 

Du møter:

Danby Choi (f. 1993) er redaktør og grunnlegger av kulturavisen Subjekt, og en aktiv og frittalende samfunnsdebattant.

Eivind Trædal (f. 1985) er politiker og forfatter. Han har siden 2015 hatt sete i Oslo bystyre som representant for Miljøpartiet de Grønne. Han er også en aktiv og frittalende samfunnsdebattant.

Henriette Westgaard Flote (f. 1981) er gründer, historiker og foredragsholder.

 

Vi takker våre gode støttespillere: