Skip to content

Fast på programmet: Poetenes grenseland

Erling Andre Flote

I fjor arrangerte vi for første gang «Poetenes grenseland». Vi inviterte fem fantastiske poeter til å lese og snakke litt om sine aktuelle diktsamlinger. Dette ble en kjempekveld, og «Poetenes grenseland» blir heretter fast inventar på torsdager i festivaluka. Fjorårets poeter var: Gro Dahle, Thomas Stene Johansen, Ellen Løvhaug Harrison, Alexander Fallo og UKON.

Vi gleder oss til snart å presentere årets fem poeter!

Her er noen bilder fra i fjor: