Skip to content

Om oss

Ord i Grenseland er en aktuell og nytenkende litteraturfestival, som bryter grenser og bygger broer mellom mennesker og kulturer. De første 9. årene ble festivalen gjennomført i Gamlebyen, men i 2020 flyttet mesteparten av festivalen til Litteraturhuset i Fredrikstad. I dag jobber driverne av festivalen med å ha arrangementer over hele byen. I oktober 2024 arrangeres festivalen for 14. gang, med bokbad, diktkveld, debatter, konserter, film og eget program for barn og ungdom.

Temaet for  Ord i Grenseland 2024 er BARNET.

Hvem er vi som arrangerer Ord i Grenseland?

Anne Fjellro er leder for Ord i Grenseland. Hun har studert litteraturvitenskap, idéhistorie og psykologi, med master i organisasjonspsykologi. Til daglig er hun programansvarlig ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Kontakt: anne@ordigrenseland.no

Christine Haugsten Ellefsen er født og oppvokst i Fredrikstad, utdannet historiker og har bred erfaring i kulturformidling og kommunikasjon. Til daglig jobber hun som kreativ byråkrat i Helfo.

Erling Westgaard Flote er lektor ved Greåker videregående skole, og underviser i norsk, historie og samfunnskunnskap. Han er en av ildsjelene bak «Litterær festaften» ved Litteraturhuset Fredrikstad. I år debuterer han som forfatter med ungdomsromanen Utveg utgitt på Samlaget.

Kontakt: erling@ordigrenseland.no

Øystein Tjentland jobber til daglig som lektor og underviser ved Greåker videregående skole. Han har gitt ut ungdomsromanen Utegym i minusgrader.

Signe Prøis er vår lille og svært handlekraftige satellitt i Gamlebyen. Her driver hun den nydelige bokhandelen Camino Bok. Signe er også oversetter.

Ord i Grenseland er Fredrikstads litteraturfestival. Den ble arrangert for første gang i 2010. Det var Wiggo Andersen som tok initiativ til festivalen og som ledet arbeidet med den i ti år, frem til 2019. Da tok Anne Fjellro over ledelsen av festivalen.

 

Vi har store ambisjoner på vegne av festivalen og jobber kontinuerlig med å fornye oss og øke antall festivaldager, festivalsteder og målgrupper.

I 2023 flytter vi selve festivalen fra den første helgen i september til en sammenhengende uke i oktober. Denne uken vil inneholde alle elementer vi har hatt de siste to årene:

 • skoleprogram for elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skole
 • program med oversatt litteratur i Gamlebyen i Fredrikstad
 • konsert
 • formell åpning med prisutdeling
 • sakprosa- og aktualitetsprogram
 • lokal festaften på Hoi Polloi (lokal bar)
 • filmprekkveld på Fredrikstad kino
 • hovedfestivaldag med samtaler på dag- og kveldstid

Ord i Grenseland fortsetter å legge vekt på å vise frem et variert spekter av kunstarter – med fortellingen som det viktigste omdreiningspunktet. Om fortellingene ligger mellom to tykke permer eller kommer i form av en danseforestilling eller i en TV-serie er vi ikke så nøye på. I I år, som tidligere år, hadde vi både dans, teater, konsert og illustrasjon, i tillegg til debatt, litteratur og sakprosa. Dette fortsetter med full styrke.

Organisering og samarbeid
Festivalen er organisert som en forening. Anne Fjellro er leder av Ord i Grenseland, og har med seg en programkomité. Nestleder er Christine Haugsten Ellefsen. Vi brukte 2022 på å etablere en fastere frivillig stab. Å lage en festival er et stort stykke arbeid, som strekker seg over hele kalenderåret. I 2021 var vi bare to i styret/programkomitéen. Styrken i det er at arbeidet effektiviseres, men vi erkjente at ble altfor mye arbeid på to personer. I arbeidet med Ord i Grenseland 2022 utvidet vi komitéen med fire mennesker til. I arbeidet med festivalen 2023 er vi nå fem komitémedlemmer, med en satellitt (Camino forlag i Gamlebyen). Dette har vi stor tro på skal fungere fint.

 • Anne Fjellro
 • Christine Haugsten Ellefsen
 • Erling Westgaard Flote
 • Øystein Tjentland
 • Camino forlag ved Signe Prøis (satellitt)

Komitéen møtes en gang hver måned.

Vår visjon og fremtidsdrøm
Vi har mål om å vokse. Vi er fortsatt en festival som tiltrekker oss flest publikum fra Fredrikstad og andre byer i Viken/Østfold, men vi har også gjester som reiser over fjorden fra Vestfold. På sikt ser vi for oss at Ord i Grenseland har potensial til å bli en litteraturfestival som kan trekke et enda større publikum fra hovedstaden og fra nabolandet. En litteraturfestival av nasjonal størrelse er en årlig begivenhet som er verdfull i seg selv for byens befolkning, men også vil kunne skape store merverdier for næringslivet i regionen og øke attraksjonskraften i hele Viken/Østfold.

Vi fortsetter å utvide og utfordre litteraturbegrepet gjennom å trekke inn et bredere spekter av arrangementer og kunstarter og utvide med podkast, film, flere aktuelle og viktige samfunnsdebatter, samt mer faglig program for skoleelever og studenter. Vi ønsker å styrke festivalens leve-evne. Det innebærer en stor sårbarhet at festivalen til nå har vært utelukkende drevet på frivillig basis, der et omfattende stykke arbeid har vært ulønnet. Frivilligheten skal fortsette, men vi ønsker likevel å søke om noe dekning av lønnsmidler, slik at festivalen kan vokse og bli en arena med enda større pondus, kraft og virkefelt. Vi ønsker å søke midler som gjør det mulig å kjøpe ut medarbeider fra deres faste arbeid. I første omgang i et omfang på totalt 8 arbeidsuker, tilsvarende to månedslønninger.

Tilskudd
Festivalen mottar i dag støtte fra :

 • Norsk Kulturråd
 • Fredrikstad kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Fritt Ord
 • Lions Fredrikstad
 • NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

Frivillige og dugnad
Festivalen har hatt flere frivillige knyttet til seg i forbindelse med gjennomføring av festivalen. Dette er bokormene våre, som bistår i arbeidet med gjennomføringen av festivalen.

Ord i Grenseland er støttet av: