Skip to content

Oppgjør, et festivaldikt

Erling Andre Flote
Årets tema er OPPGJØR, og her er et dikt om det!
Oppgjørets time
kanskje litt klisje?
eller er det egentlig det?
kanskje den er
nettopp nå?
for
det foregår
både store og små
oppgjør med
det som er
og
det som var
oppgjør med mor
og
oppgjør med far
oppgjør med bakgrunn, arv
og kultur
oppgjør med språket
i sentral litteratur
oppgjør med dem som krenker
ur-
folkets
rettigheter og krav
oppgjør med NAV
oppgjør med makta
oppgjør med fakta
oppgjør med krona, med renta, med banken
oppgjør med tanken
for den er fortsatt fri?
eller styres den snart
av ny teknologi?
i dag tas det oppgjør
med gårsdagens tro
på rett og på
galt
oppgjør med
alt
og alle
som vil hindre
og nekte
mennesker rett til å leve
på ekte
oppgjør med holdninger
hets
og fornedring
oppgjør for bot
for framgang
forbedring
i oppgjørets time
kan fronter bli harde
og de med et annet syn, de blir
rare
ja
til og med en fare
når det kommer til stykket
er det slik
likevel?
at det viktigste oppgjøret vi kan ta
det er med
oss selv